De online ticket verkoop is afgesloten

Voor tickets kan u nog terecht op 0478/78.19.19

Huisregelement

Bezoekers gaan met het kopen van een ticket automatisch akkoord met onze reglement.
Gekochte kaarten worden niet teruggenomen.
Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van security betreffende materialen, etenswaar en apparatuur. Hierover wordt geen discussie gevoerd.
Wijzigingen (inclusief tijden en programma) voorbehouden.

DRANK / DRUGS

Het is voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van het personeel, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
Roken is alleen toegestaan in de openlucht. In de sporthal mag niet worden gerookt. Het is volgens de Belgische wet verboden om drugs bij je te hebben of te verhandelen. De politie hanteert een zero tolerance beleid wat inhoudt dat drugs niet zijn toegestaan. Politie en organisatie kunnen bagage hierop doorzoeken en mensen fouilleren. Koop geen drugs, gebruik geen drugs, rook niet en drink matig!

NEE, NIET TOEGESTAAN

 Professionele apparatuur, zoals foto-, audio-, beeld-, en andere opnameapparatuur is niet toegestaan.
 Glas, blik en plastic flessen
 Drank en eten in welke verpakking dan ook
 Verdeling van flyers, stickers en ander promotiemateriaal (zonder toestemming van de organisatie)
 Grote rugzakken
 Drugs
 Dieren m.u.v. blindegeleidehonden
 Krukjes, klapstoelen en opstapjes
 Provocerende of gezicht bedekkende kleding
 Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken of sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren.
 Glow sticks, ‘fairy lights’, laserpennen en ander licht met gebundelde staal
 Giftige, brandbare of explosieve materialen
 Overige gevaarlijke voorwerpen

Let op! Bij twijfelgevallen e.d. beslist de leidinggevende van de security bij de ingang.

© 2017 Rights Reseverd | vzw 4U